Integruota pamoka-viktorina „A. Mickevičius ir šiuolaikinis mokymas“

  1. Pradžia
  2. Uncategorized @lt
  3. Integruota pamoka-viktorina „A. Mickevičius ir šiuolaikinis mokymas“

Integruota pamoka-viktorina „A. Mickevičius ir šiuolaikinis mokymas“

Gyvenime reikia stengtis aplenkti ne kitus,
o patį save. (M. D. Bebkovas)

Strateginiuose švietimo dokumentuose nurodomas tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje (Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006–2012).

Sausio 16 dieną transporto skyriaus mokytojos Dalia Juronienė, Loreta Inokaitytė ir Loretė Sarapinienė sėkmingai pravedė integruotą pamoką-viktoriną „A.Mickevičius ir šiuolaikinis mokymas“. Viktorinoje dalyvavo transporto, mechanikos bei medienos skyrių mokinai. Geriausiai pasirodė AE 16 grupės komanda. Atskiri mokomieji dalykai suteikia mokiniams daug teorinių ir praktinių žinių, bet kai per vieną pamoką-viktoriną jungiami keli skirtingi dalykai, tuomet gali pamatyti ypatingą mokinių susidomėjimą ir suvokimą, kaip jungti teorines žinias į visumą, taikyti jas praktikoje. Dar įdomiau integruoti pamokas, kurios savo turiniu nėra labai artimos: pavyzdžiui, lietuvių kalba ir technologijos ( suvirinimo ir medžiagų mokslo).

Loretė Sarapinienė
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė