Programos paskirtis. BAIGĘ MOKYMO PROGRAMĄ GEBĖSITE bendrauti ir bendradarbiauti su kitais aviacijos industrijos darbuotojais; Atpažinti pavojus ir imtis priemonių rizikai sumažinti; Registruoti keleivius ir bagažą į skrydį; Vykdyti keleivių laipinimą laikantis saugos ir saugumo reikalavimų; Parduoti, keisti, atšaukti bilietus, aptarnauti vėluojančių ar atšauktų skrydžių keleivius; Teikti reikalingas paslaugas atvykstantiems ir jungiamųjų skrydžių keleiviams; Atlikti dingusio bagažo paiešką bei administruoti sugadinto bagažo bylas; Teikti paslaugas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ir asmenims, kuriems reikalinga pagalba; Teikti paslaugas ribotos judėsenos asmenims; Prižiūrėti pamainos darbą ir jai vadovauti; Taikyti avarinių priemonių planą.

Švietimo sritis – Transporto paslaugos.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Verslo ir paslaugų skyrius.

ib3 image
Programos kodas: P42104110
Kreditai – 60
Trukmė – 2,3 metai
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: P43104113
Kreditai – 60
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: P43104113
Kreditai – 50
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas