Programos paskirtis. Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą orlaivių mechaniką, gebantį atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Švietimo sritis – Transporto paslaugos.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Mechanikos skyrius.

ib3 image
Programos kodas: P43104105
Kreditai – 60
Trukmė – iki 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43104108
Kreditai – 50
Trukmė – iki 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas