Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

2020 m. birželio 30 d.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, eurais
Vadovai 1 2182,40
Vadovų pavaduotojai 3 1848,00
Skyrių, sektorių, kitų padalinių vedėjai: 18
     – Pedagoginiai darbuotojai 7 1320,00
     – Kiti darbuotojai 11  951,52
Specialistai: 21
     – Pedagoginiai darbuotojai 9 1027,45
     – Kiti darbuotojai 12 847,88
Kvalifikuoti darbuotojai 40 730,93
Darbininkai 44 607,00
Mokytojai 123,88 1404,94