SUSIPAŽINKITE SU MOKINIŲ TARYBA

MATAS SAKALAUSKAS (G2C)

Tarybos pirmininkas

Kautech mokinių taryba – nuolat veikiant mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus, organizuojant renginius su mokyklos bendruomene, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas, atstovaujanti Kautech Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje.

Kautech mokinių tarybos tikslai: 

 1. Vienyti ir skatinti mokinius aktyviai dalyvauti bendruomeninėje, socialinėje, kultūrinėje   veikloje; 
 2. Atstovauti mokinių interesus Kauno technologijų mokymo centre;
 3. Padėti kurti saugią ir pozityvią aplinką mokiniams;
 4. Skatinti ugdyti mokinių pilietiškumą ir demokratiškumą.

Mokinių tarybos koordinatorė 

Miglė Matulevičiūtė
Karjeros specialistė
El. paštas: migle.matuleviciute@kautech.lt

Kautech tarybos uždaviniai: 

 1. Skatinti mokinių aktyvų bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis, Lietuvos moksleivių sąjunga, Kautech socialiniais partneriais;
 2. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas dalyvaujant projektinėse veiklose, prevencijos ir kituose renginiuose;
 3. Skatinti mokinių  diskusijas su Kautech administracija, siekiant kurti saugią ir pozityvią aplinką.

Kautech mokinių tarybos principai: 

 1. Bendradarbiavimo;
 2. Prieinamumo;
 3. Demokratiškumo;
 4. Atsakingumo ir pareigingumo;
 5. Lygiateisiškumo.