Įstaigos reorganizacija

  1. Pradžia
  2. Įstaigos reorganizacija

Informuojame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro, viešosios įstaigos Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir viešosios įstaigos Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro reorganizavimo sąlygos.

Viešoji įstaiga Kauno technikos profesinio mokymo centras, viešoji įstaiga Vilkijos žemės ūkio mokykla ir viešoji įstaiga Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Kauno technologijų mokymo centrą.

Reorganizuojamos šios viešosios įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

  1. Kauno technikos profesinio mokymo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Kaunas, V. Krėvės pr. 114; juridinio asmens kodas – 304311642; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio mokymo centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
  2. Vilkijos žemės ūkio mokykla: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Kauno r. sav., Vilkija, Čekiškės g. 128; juridinio asmens kodas – 190808616; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vilkijos žemės ūkio mokyklą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
  3. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras: teisinė forma – viešoji įstaiga; buveinės adresas – Kaunas, R. Kalantos g. 80; juridinio asmens kodas – 190972373; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo pasibaigiančių viešųjų įstaigų – Kauno technikos profesinio mokymo centro, Vilkijos žemės ūkio mokyklos ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro – teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Kauno technologijų mokymo centrui.

Nuo 2022-06-16 su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos įstatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis ataskaitomis galima susipažinti viešosios įstaigos Kauno technikos profesinio mokymo centro interneto svetainėje bei valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, taip pat sudaromos sąlygos tretiesiems asmenims susipažinti atitinkamos įstaigos buveinėje įstaigos darbo valandomis.

Dokumentai: