Kauno technologijų mokymo centras yra Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorius pasitelktas teikėjas.

Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo praktinės dalies tvarkaraščio datų derinimo prašome užpildyti informaciją:

  • rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
  • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
  • pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
  • organizuoja asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;
  • organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.

Audrius Stankevičius

El. paštas audrius.stankevicius@kautech.lt

Tel. 867001596

Daugiau informacijos galite rasti čia