Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

  1. Pradžia
  2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Programos paskirtis. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Švietimo sritis  –  Žemės ūkis

M43081103, M44081102 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Vilkijos skyrius (Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r.)

T43081103 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

ib3 image
Programos kodas: M43081103
Kreditai – 110
Trukmė – 3 metai
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: M44081102
Kreditai – 110
Trukmė – 1,5 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43081103
Kreditai – 90
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas