Programos paskirtis. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotoją, gebantį vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti vamzdžius ir parengti pastato konstrukcijas vamzdynų tiesimui, montuoti pastato vandeninių šildymo–vėsinimo sistemų vamzdynus ir prietaisus bei juos prižiūrėti, įrengti pastato vėdinimo sistemas ir jas prižiūrėti, montuoti šilumos siurblius ir juos prižiūrėti.

Švietimo sritis – Architektūra ir statyba.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Energetikos skyrius (R. Kalantos g. 1A)

ib3 image
Programos kodas: P32073209
Kreditai – 60
Trukmė – iki 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: P32073220
Kreditai – 60
Trukmė – iki 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: T32073221
Kreditai – 50
Trukmė – iki 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas