Programos paskirtis. Baigę mokymo programą gebėsite: savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas

Švietimo sritis – Socialinė gerovė.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Vilkijos skyrius (Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r.)

ib3 image
Programos kodas: P43092302
Kreditai – 90
Trukmė – 1,5 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43092302
Kreditai – 70
Trukmė – 1,5 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas