PRIĖMIMO VYKDYMAS 2022 M. (PAGRINDINIS PRIĖMIMO ETAPAS)

Stojančiųjų prašymų priimti mokytis teikimas per LAMA BPO informacinę sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt/

Konsultavimas ir informavimas:

Kontaktai, kuriais mokiniai gali kreiptis į LAMA BPO dėl prašymo teikimo ir kylančių klausimų naudojantis informacine sistema: tel. +370 37 280 400, el. paštas: profesinis@lamabpo.lt

Kontaktai, kuriais mokiniai gali kreiptis į mokyklą dėl informacijos apie priėmimą, profesinio mokymo programas, mokymosi galimybes:  tel. 8 665 01419, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.;  el. paštu: priemimas@kautech.lt

Kodėl verta rinktis profesinį mokymą? Daugiau informacijos

Galvoji apie profesinį mokymą? Rinkis iš įvairių specialybių modulių ir “pasimatuok” profesiją! Daugiau apie MODULIUS sužinok čia.

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023-02-01 – 2023-02-17
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. vasario 1 d. – 8 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023 m. vasario 14 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2023 m. vasario 15 d. – 17 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.*
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 2 d.*
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023 m. rugpjūčio 11 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2023 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 17 d.*
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). 2022-08-19 – 2022-08-23*
Testų, jei taikomi, laikymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023 m. rugpjūčio 29 d.*
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2023 m. rugpjūčio 30–31 d.*
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Informacija apie sutarčių pasirašymo laiką yra ruošiama.

DĖMESIO!
Svarbi informacija atvykstantiems pasirašyti sutarčių!

  • Turėkite savo rašymo priemonę.
  • Mokiniai, neturintys 18 metų privalo atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.
  • Sutarties pasirašymo metu turėkite su savimi asmens dokumentą, 3 fotonuotraukas, išsilavinimo dokumentus ir sveikatos pažymas.

Lauksime jūsų Kauno technologijų mokymo centre!

Nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.

Prašymai priimami atvykus į Kauno technologijų mokymo centrą, adresu – V. Krėvės pr. 114, Kaunas. Nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų, globėju ar rūpintoju.

Pateikiant prašymą mokytis būtina turėti šiuos dokumentus:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Mokymosi pasiekimų pažyma (įrodanti 8 ar 9 kl. Baigimą);

Vaiko sveikatos pažymėjimas (027-1/a  forma);

2 nuotraukos dokumentams.

Papildoma informacija tel. 8 665 01419.

Prašymo dėl apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje teikimo tvarka

Asmenys, pageidaujantys gyventi Kauno technologijų mokymo centro bendrabutyje bus kviečiami pildyti prašymus mokymo sutarčių pasirašymo metu, atvykus į Kauno technologijų mokymo centrą adresu – V. Krėvės pr. 114, Kaunas.

Kiekvienas asmuo apie bendrabučio paskyrimą/nepaskyrimą bus informuojamas sutarčių pasirašymo metu. Bendrabučio paskyrimo atveju:

  • asmuo turi pristatyti 1 nuotrauką dokumentams;
  • pateikti dokumentus, patvirtinančius užpildyto prašymo informacijos teisingumą.

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti:

  • asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

NEMOKAMAS PROFESINIS MOKYMAS:

Į nemokamą profesinį mokymą galima pretenduoti dukart. Profesinis mokslas nemokamas tiems asmenims, kurie siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją (įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą). Taip pat suteikiama viena valstybės finansuojama galimybė renkantis tęstinio mokymo programą tiems asmenims, kurie jau turi įgiję anksčiau vieną kvalifikaciją (aukštojo arba profesinio mokslo diplomą).

NAUDINGOS NUORODOS:

Trumpas aprašymas apie profesinį mokymą 

Pasirinkimo galimybės

Dažnai užduodami klausimai apie reikalavimus stojantiesiems

Dažnai užduodami klausimai apie prašymų pildymą ir dokumentų pateikimą