Programos paskirtis. Baigę mokymo programą gebėsite:Rūšiuoti bagažą ir krovinius bagažo saugojimo ir rūšiavimo zonose, paruošti bagažą pakrovimui į orlaivį; Krauti bagažą ir krovinius į orlaivį; Koordinuoti aptarnaujančio personalo veiksmus bei paskirstyti užduotis prie orlaivio; Prižiūrėti orlaivio pakrovimo ir iškrovimo procesus; Spręsti nestandartines situacijas, kurios kyla orlaivio antžeminio aptarnavimo metu; Planuoti orlaivio pakrovimą ir rengti orlaivio centravimo dokumentus; Valdyti antžeminio aptarnavimo įrangą (GSE); Valdyti orlaivio stūmimo ir (ar) vilkimo įrangą bei teleskopinius tiltus; Taikyti avarinių priemonių planą; Atlikti prevencinę orlaivio apsaugą nuo apledėjimo; Valdyti orlaivių nuledinimo įrangą.

Švietimo sritis – Transporto paslaugos.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Verslo ir paslaugų skyrius.

ib3 image
Programos kodas: P43104112
Kreditai – 60
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: P43104112
Kreditai – 50
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas