Programos paskirtis.

BAIGĘ MOKYMO PROGRAMĄ GEBĖSITE: atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus; įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V; apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35; kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius.

Švietimo sritis – Inžinerija ir inžinerinės profesijos.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Verslo ir paslaugų skyrius.

ib3 image
Programos kodas: M44071304
Kreditai – 60
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43071304
Kreditai – 50
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas