Mobingo prevencija

  1. Pradžia
  2. Mobingo prevencija
Fizinis ir psichologinis smurtas – tai fizinę ar psichologinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai veiksmai siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti fizinę ar psichologinę žalą kitam asmeniui;
Smurto prevencija – planinių priemonių veikla, skirta fizinio ir psichologinio smurto rizikai mažinti;
Smurto intervencija – Kautech darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į fizinio ir psichologinio smurto stabdymą. 
Kautech darbuotojai apie patirtą fizinį ar psichologinį smurtą darbo vietoje – nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą ir  įstaigos direktorių.
Kiekvienu konkrečiu smurto atveju Kautech direktoriaus įsakymu sudaroma Smurto atvejo nagrinėjimo komisija, kurios paskirtis išnagrinėti ir pateikti siūlymą dėl sprendimo priėmimo Kautech direktoriui.