Kauno technikos profesinio mokymo centre teikiamos įvairios paslaugos mokiniams ir suaugusiems:

  • Tęstinis mokymas
  • Neformaliojo švietimo paslaugos
  • Socialinio pedagogo paslaugos
  • Psichologo paslaugos