Kauno technikos profesinis mokymo centras yra viešoji įstaiga. Tai ugdymo institucija, kuri suteikia profesinį, pagrindinį (II dalies) bei vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės pasirinktos profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus. Pagrindinė veiklos sritis – profesinis mokymas.