INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO modulinė profesinio mokymo programa

 1. Pradžia
 2. Specialybės
 3. INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO modulinė profesinio mokymo programa

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinės profesinio mokymo programa skirta parengti specialistą, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius, atlikti techninės įrangos ir jos komponentų tikrinimą bei remonto darbus.

Ši specialybė apima asmeninių kompiuterių, mobiliųjų kompiuterių, serverių techninę programinę ir tinklinę įrangas. 

Modulinė mokymo programa skirta parengti informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikus, gebančius dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose, gebančius:

 • Vykdyti informacinės sistemos problemų valdymo procesus;
 • Nustatyti galimus kritinius informacinės sistemos komponentų gedimus;
 • Administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
 • Šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus;
 • Diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis;
 • Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu ir priežiūra;
 • Tvarkyti mobiliuosius, asmeninius kompiuterinius įrenginius;
 • Tvarkyti serverius;
 • Tvarkyti kompiuterių periferinius įrenginius;
 • Atlikti kompiuterinės įrangos elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių, mechanizmų periodinį patikrinimą;
 • Nustatyti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų defektus;
 • Suderinti kompiuterinę įrangą arba pakeisti sugedusius jos komponentus;
 • Atlikti sutaisytos kompiuterinės įrangos testavimą, derinimą ir bandymus;
 • Registruoti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir taisymo darbus.

Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio technologijos

ib3 image
Programos kodas: P42061202
Kreditai – 60
Trukmė – 2,5 metai
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: P43061202
Kreditai – 60
Trukmė – 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43061206
Kreditai – 50
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas