Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti kompetencijas šiems veiklos objektams įgyvendinti: nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančios energijos įrangos montavimas pastatuose ar šalia jų.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose įrangos ir objektų priežiūros bei pardavimo bendrovėse.

Švietimo sritis – Inžinerija ir inžinerinės profesijos.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Energetikos skyrius.

ib3 image
Programos kodas: M44071302
Kreditai – 60
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43071301
Kreditai – 50
Trukmė – 1 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas