Programos paskirtis. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.

Švietimo sritis – Elektronika ir automatika

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Verslo ir paslaugų.

ib3 image
Programos kodas: P42071401
Kreditai – 90
Trukmė – 3 metai
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: P43071402
Kreditai – 90
Trukmė – iki 1,5 metų
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43071404
Kreditai – 70
Trukmė – 1 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas