Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl ugdymo turinį vis atnaujinama kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. Paskutinį kartą bendrosios ugdymo programos buvo atnaujintos 2008 m., todėl ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol 2023 m. atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokinį, visai mokyklos bendruomenei reikia pasirengti apgalvojant pokyčių valdymą, stiprinant mokytojų motyvaciją, suburiant mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo (toliau UTA) komandą, pasirengiant planą, priemones. Programos dalyviai, įgiję teorinių žinių bei atlikę praktines užduotis, pagilins kompetencijas pokyčių mokykloje valdymo, pasirengimo diegti UTA, planavimo, valdymo bei stebėsenos, atnaujinamo ugdymo turinio, kompetencijomis grįstos pamokos organizavimo, įtraukaus ugdymo srityse bei įgytą gerąją patirtį gebės taikyti praktikoje. 

Mokykla 2030

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso suplanuota 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Renginių metu bus pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo dokumentai:

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui – Švietimo naujienos (svietimonaujienos.lt)

Infografikai – Mokykla 2030

Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui (mokykla2030.lt)

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas: švietimo pagalbos įtaigų vaidmuo (mokykla2030.lt)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) (mokykla2030.lt)

UTA ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA (mokykla2030.lt)

KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS BP (mokykla2030.lt)

Atnaujinto ugdymo turinio skaitmeninimo sprendimai: kas laukia ir kam ruoštis? (mokykla2030.lt)

Informacija, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

Patvirtintos Bendrosios programos: V-1541 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmoky… (e-tar.lt)

Pamokos stebėjimo protokolas: PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS-mokykloms.docx – „Google“ dokumentai

Bendra informacija skaidrėse: Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė.pptx – „Google“ skaidrės

Daugiau informacijos: Ugdymo turinio atnaujinimo skaidrės