Centro psichologas

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • Įvertina mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas, galimybes, sunkumus, specialiojo ugdymo poreikius (prieš nukreipiant į Kauno Pedagoginę-psichologinę tarnybą);
  • Informavimas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Atlieka aktualius Centrui psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius;
  • Rengia prevencines priemones, programas ir jas įgyvendina.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Ugnė Paukštė

Psichologė

Tel. nr. 860037914

Kreiptis į psichologę galima dėl įvairių iškilusių sunkumų ir rūpesčių

 • mokymosi sunkumai, nenoras mokytis ar lankyti pamokų;
 • sudėtingos gyvenimiškos situacijos;
 • įvairios neigiamos emocijos;
 • nori geriau save pažinti ir atsiskleisti;
 • tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti ar pabūti.

Konsultacijų laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės valandos 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
Verslo ir paslaugų skyrius

Taikos pr. 127

Transporto skyrius

V. Krėvės pr. 114

Verslo ir paslaugų skyrius

Taikos pr. 127

Transporto skyrius

V. Krėvės pr. 114

Verslo ir paslaugų skyrius

Taikos pr. 127

Nekontaktinės valandos 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:30
Pietų pertrauka 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30

Individualioms konsultacijoms ir kitiems klausimams registruotis el.paštu.