Socialinis pedagogas

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais socialiniais-pedagoginiais sunkumais, bendradarbiaujant su grupių vadovais, pedagogais, specialistais, Centro administracija ir tėvais.
  • Rūpinasi mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamu maitinimu.
  • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
  • Organizuoja mokinių važiavimo išlaidų kompensavimą.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Audronė Balčiūnienė

Socialinė pedagogė

Tel. nr. 8 687 75520

Konsultacijų laikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės valandos 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00

pagal poreikį

Transporto skyrius

V. Krėvės pr. 114

Verslo ir paslaugų skyrius

Taikos pr. 127

Transporto skyrius

V. Krėvės pr. 114

Verslo ir paslaugų skyrius

Taikos pr. 127

Mechanikos skyrius

Taikos pr. 129

Nekontaktinės valandos 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:45 12:30-15:30
Pietų pertrauka 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30