Priežiūros vizitas Danijoje

erasmus_p_eu

2015 m. gruodžio 15 – 17 dienomis Kauno technikos profesinio mokymo centro direktorius Paulius Čepas su projektų vadove Aida Ilona Gružinskiene dalyvavo priežiūros vizite Danijoje, kur du Transporto skyriaus automobilių mechaniko specialybės mokiniai Jonas Jankauskas ir Skirmantas Liekis atliko trijų savaičių profesinio mokymo praktiką Odensės SDE koledže.

Atvykus į Odensę buvome šiltai sutikti SDE koledžo švietimo ir profesinio orientavimo specialistės Lone Olsen bei lengvųjų automobilių mechaniko, technikos dizainerio Flemming Mengers ir nuvežti į Mercedec-Benz kompaniją, kur darbavosi mūsų mokiniai.

danija_001

Jonas Jankauskas su priežiūros vizitą atliekančiais asmenimis

danija_002

Skirmantas Liekis su priežiūros vizitą atliekančiais asmenimis bei įmonės meistru.

Įsitikinome, kad mokiniai puikiai atstovauja savo mokyklą, miestą, šalį. Jie tikri savo darbo profesionalai, kurie įmonės darbuotojų pasitikėjimą įgavo jau sekančią praktikos dieną, parodę savo gebėjimus nustatyti automobilių gedimų priežastis, juos suremontuoti ir atiduoti klientui. Mokiniai ne tik atliko „juodus“ automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus, bet ir turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti su klientu. Darbdaviai įsitikinę mūsų mokinių komunikaciniais užsienio kalbos gebėjimais palikdavo mokinius priimti ar grąžinti automobilį klientui, o klientas taip pat likdavo patenkintas mokinių greitais apsisukimais siekiant grąžinti tvarkingą automobilį klientui per kuo trumpesnį laiką.

Pasak Jono Jankausko, „meistrui tereikėdavo įsitikinti, kad teisingai diagnozuotas gedimas arba nurodyti vietą reikiamos detalės ar įrankio pasiėmimu iš sandėlio, ir laisvai galėdavo palikti dirbti mus savarankiškai, tuo tarpu pats galėjo sėsti prie kompiuterio ir pildyti remonto lapus ir/ar kitus dokumentus“. Jam antrino Skirmantas Liekis „smagu, kad mes buvome vertinami labiau negu vietiniai praktikantai danai, meistrai gyrė mus už puikų profesinių žinių bagažą, praktinius gebėjimus greitai ir gana tiksliai diagnozuoti gedimus. Su mumis visi buvo labai draugiški, bet ir mes labai atsakingai žiūrėjome į darbą įmonėje, bijojome pavėluoti nors kelias minutes, tad paprastai susidėję pusryčius į dėžutes skubėdavome į įmonę, o pusryčiaudavome vietoje, gamybinės pertraukėlės metu. Darbo laikas griežtai reglamentuotas, pertraukėlių metu visi eina ilsėtis ir tik išimtiniais atvejais esant skubiam užsakymui, lieka prie automobilio remonto, o jeigu ir nespėja ko, tai tiesiog ramiai palieka tai sekančiai dienai“.

Įmonės darbuotojai, meistrai tiesiogiai atsakingi už mokinius labai gyrė lietuvaičių darbštumą, atsakingumą, žingeidumą kuo daugiau išmokti. O SDE koledžo lengvųjų automobilių mechanikas, technikos dizaineris Flemming Mengers teigė, kad tokie mokiniai dar labiau stiprina ryšius su darbdaviais ir padeda išlaikyti su jais puikius santykius.

Palinkėję mokiniams sėkmingai užbaigti profesinio mokymo praktiką įmonėje, važiavome susipažinti su Transporto ir logistikos skyriumi ir šio skyriaus vadovu Michal Riber. Šis skyrius išgyvena ne pačius geriausius laikus, nes stipriai sumažėjo norinčiųjų mokytis, kadangi Danijoje vis labiau populiarėja aukštasis mokslas, o profesinio mokymo prestižas traukiasi. Michal Riber yra suinteresuotas tęsti bendradarbiavimą su mūsų Centru, prasidėjusiu prieš pusantrų metų ir logistikos srityje, priimti mūsų mokinius ir mokytojus, o tai pat siekdamas populiarinti savo transporto ir logistikos skyrių, norėtų išsiųsti mobilumo vizitui į Kauną ir savo mokinius.

danija_003

Michal Riber, transporto ir logistikos skyriaus vadovas su direktoriumi Pauliu Čepu

Sekančią dieną pradėjome susitikimo su SDE koledžo Odense C filialo direktoriumi Henrik Vestergaard, atsakingu už statybos; medienos apdirbimo; metalo ir inžinerijos; variklių remonto; transporto ir logistikos skyrių veiklą, bei variklinių transporto priemonių remonto (auto) skyriaus vadovu Jesper Holm. Šio filialo mokinių ir mokytojų skaičius panašus kaip viso mūsų Centro, tačiau neįmanoma jų lyginti nei pagal gaunamo biudžeto apimtis, nei pagal dirbtuvių dydžio, vykdomų mokymo programų, įvairių kursų įmonių dirbantiesiems, bedarbiams apimtis, o taip pat dirbtuvių aprūpinimo mokymo priemonėmis ir medžiagomis apimtis.

Tai didelę Odensės miesto teritoriją užimanti mokykla, viena didžiausių visoje Danijoje, aprūpinta moderniausia įranga, turinti puikius profesinio mokymo specialistus, besinaudojančius begale mokymo priemonių, daugybe mokymo procese reikalingų mokymo medžiagų, naudojamų realiose įmonėse.

Kalbą pradėjome nuo prisistatymo, savo lūkesčių išsakymo dėl mobilumo vizito bei jų vykdymo ateityje, bei pereidami prie mūsų mokinių, atliekančių profesinio mokymo praktiką variklinių transporto priemonių remonto (auto) skyriuje, mobilumo veiklų, jų dokumentavimo, ECVET sistemos elementų naudojimo patvirtinant mokymosi rezultatus, ir baigdami praktinio mokymo dirbtuvių apžiūra.

Apžiūrėjus ne tik auto dirbtuves, bet ir susipažinus su kitų skyrių praktinio mokymo dirbtuvėmis sutarta mobilumus vykdyti ne tik „Automobiliy“ tinklo apimtyje, tačiau įtraukti ir kitų specialybių mokinius ir mokytojus.

danija_004

danija_005

danija_006

danija_007

Taip pat džiaugėmės matydami, kad mokiniams sukurtos puikios sąlygos ne tik mokymuisi bet ir poilsiui bei maitinimuisi. Darbo dienomis jiems nereikia galvoti apie maisto gaminimą, nes pusryčius, pietus ir vakarienę jie gali gauti mokyklos bendrabutyje (arba pietauti mokyklos valgykloje), o savaitgaliais ją gali gamintis puikiai įrengtoje virtuvėlėje. Bendrabutyje sudarytos puikios sąlygos sportuoti, žaisti, įsijungti į bendrabutyje organizuojamas veiklas.

danija_008

Taigi, tik dar kartą įsitikinome tarptautiškumo plėtros svarba mūsų institucijai, siekiant tapti moderniu, atviru, besimokančiu technologinio profilio profesinio mokymo centru, kuriame norėtųsi mokytis, dirbti ir tobulėti.

Pasak direktoriaus Pauliaus Čepo „tiesioginis dalyvavimas projektinėje veikloje, mokinių informavimas, pagalba rengiantis mobilumams ir jiems įvykus, mokymo modulių kūrimas atvykstantiems mokinimas, profesinio mokymo praktikos viešinimas, pasiektų rezultatų sklaida turėtų tapti profesijos mokytojo kasdienybe, nes tiktai bendravimas su kolegomis ypatingai tarptautiniame lygmenyje, dalijimasis patirtimi padeda mokytojui tobulėti, plėtoti pedagoginės tarpkultūrines kompetencijas, užtikrinti mokymo turinio tarptautiškumą“.

Mokinių profesinio mokymo praktika užsienyje bei priežiūros vizitas finansuojamas „Erasmus+“ programos profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2016-1-LT01-KA116-022996 „Profesinės kompetencijos – sėkmės raktas darbo rinkoje“ lėšomis.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Kūrinyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Projektų vadovė Aida Ilona Gružinskienė