Skyriaus administracija, kontaktai

Vystymo skyriaus vedėja
Laura Kižė
Mob. tel. 8-682-21183
El. paštas laura.kize@kautech.lt
Krėvės pr. 114, Kaunas

Vystymo skyrius yra Kauno technikos profesinio mokymo centro struktūrinis padalinys

Skyriaus misija – priimti iššūkius Centro veiklos plėtojimui numatant strategines permainas ir galimybes naujovėms.

Vystymo skyriaus tikslai:

1) Formuoti teigiamą šiuolaikiško Centro įvaizdį visuomenėje.

Viešinti informaciją apie Centro veiklą tinklalapyje bei socialiniame tinkle Facebook.

2) Prisidėti prie ugdymo turinio planavimo ir atnaujinimo.

Rengti, atnaujinti informaciją apie Centre vykdomas mokymo programas.

Plėtoti Centro ugdymo turinį pagal sparčiai besikeičiančius darbo rinkos poreikius.

3) Telkti Centro bendruomenę vieningam Centro veiklos plėtojimui.

Koordinuoti mokinių tarybos veiklą.

Kurti pagrįstą Centro bendruomenės motyvacijos skatinimo sistemą, numatant motyvus naujų veiklų paieškai.

4) Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo veiklas.

Organizuoti atvirų durų dienas Centro skyriuose.

Kurti profesinio mokymo programų populiarinimo ir viešinimo strategiją.

Prisidėti prie ugdymo karjerai organizuojant profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą.

5) Ieškoti naujų mokymo Centro plėtros galimybių.

Inicijuoti modernių mokymo priemonių įsigijimą, atsižvelgiant į Centro biudžeto galimybes.

Ieškoti naujų bei įtraukti į Centro veiklas esamus socialinius partnerius.