Asmens įgytų kompetencijų organizavimas ir vykdymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (PRIEDAS_1)

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas. (PRIEDAS_2)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. Kovo 23 d. įsakymas Nr. V-231 „Dėl  profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (PRIEDAS_3)

2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Adresas

Taikos pr. 129
LT 51126 Kaunas

Skyriaus administracija, kontaktai

Profesinio mokymo mechanikos skyriaus vedėja
Laima Dzedravičienė
Tel. +370 66748874
El. paštas laima.dzedraviciene@kautech.lt

Profesinio mokymo mechanikos skyriaus metodininkė
Danguolė Mačiulaitienė
Tel. +370 667 48874
El.paštas danguole.maciulaitiene@kautech.lt

Gimnazijos skyriaus vedėja
Rita Jakštienė
Tel. +370 682 21183, +370 614 08628
El. paštas rita.jakstiene@kautech.lt

Specialybės