Pagrindinis ugdymas

I-II (9-10) gimnazijos klasėje mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus vykdomas ikiprofesinis mokymas.

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norint tęsti mokslus Kauno technikos profesinio mokymo centre mokiniai gali pasirinkti vieną iš rengiamų profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV (11-12) gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą.

Ugdymą organizuojančios tvarkos

Informacija apie brandos egzaminus

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas

Skyriaus administracija, kontaktai

Gimnazijos skyriaus vedėja
Rita Jakštienė
Tel. +370 682 21183, +370 614 08628
El. paštas rita.jakstiene@kautech.lt

Į gimnazijos skyrių priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 kl.) arba įgiję pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.).

Vidurinis ugdymas

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Siūlome šias profesinio mokymo programas:

  • Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa
  • Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa
  • Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa
  • Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
  • Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa
  • Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa
  • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa
  • Staliaus modulinė profesinio mokymo programa
  • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programų trukmė – 3 metai.

Po dviejų metų (pabaigus 12 klasę) mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę vidurinio ugdymo programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi pasirinktos specialybės dalykų, atlieka praktiką įmonėse, išlaiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą.

Dalis mūsų centro absolventų sėkmingai tęsia mokslus Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose (kvalifikacijos egzaminas įskaitomas kaip vienas valstybinis egzaminas, jei absolventas stoja į tos pačios krypties studijų programą).