Mokymo programos pavadinimas, kodas VERSLO ĮMONIŲ KOMPIUTERININKO MOKYMO PROGRAMA – 362061101
Suteikiama kvalifikacija: Verslo įmonių kompiuterininkas
Programos trukmė: 26 sav. / 1040 val.
Programos aprašymas: Mokymo programos tikslas – parengti kompiuterininką, sugebantį administruoti smulkių ir vidutinių įmonių kompiuterinius tinklus, diegti informacinių technologijų naujoves į įmonių veiklą bei užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą. Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą išduodamas atitinkamos formos pažymėjimas, liudijantis apie kompiuterininko kvalifikaciją. Minimalus išsilavinimas –vidurinis.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.600,04 EUR