Mokymo programos pavadinimas, kodas SMULKAUS VERSLO PASLAUGŲ TEIKĖJO MOKYMO PROGRAMA
Suteikiama kvalifikacija: Smulkaus verslo paslaugų teikėjas
Programos trukmė: 13 sav. / 520 val.
Programos aprašymas: Mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius: profesionaliai organizuoti smulkų verslą įmonėje, tvarkyti įmonės finansinių operacijų apskaitą; parengti verslo planą, jį vykdyti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; atlikti vidaus auditą, rinkos tyrimus, bendrauti valstybine ir pasirinkta užsienio kalba. Asmenys, įgiję smulkaus verslo paslaugų teikėjo kvalifikaciją, dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kurti savo verslą. Minimalus išsilavinimas – vidurinis
Vieno dalyvio mokymo kaina: 738,12 EUR