Mokymo programos pavadinimas, kodas: SANDĖLIO OPERATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T32104110
Suteikiama kvalifikacija: Sandėlio operatorius
Programos trukmė: 15,8 sav. / 630 val.
Programos aprašymas: Programa skirta kvalifikuotam sandėlio operatoriui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius sandėlio darbus, valdyti ir eksploatuoti sandėlio įrangą, vykdyti krovos darbus ir pakuoti krovinius, valdyti krovos darbų įrangą.

Asmuo įgijęs sandėlio operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat padaliniuose ar skyriuose, kurie vykdo sandėliavimo, saugojimo funkcijas.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 1539,83 EUR

Pameistrystės forma – 1923,08 EUR