Mokymo programos pavadinimas, kodas: Pjautinės medienos gamybos pervežamaisiais įrenginiais – N32072203
Įgyjama kompetencija: 1.    Pjaustyti rąstus pervežamosiomis juostinėmis staklėmis.

2.    Smulkinti atpjovas pervežamuoju smulkintuvu.

Programos trukmė: 90 val.
Programos aprašymas: Įgiję kompetencijas asmuo gebės:

1.     Apibūdinti pervežamų rąstų pjaustymo staklių veikimą, reguliavimą, transportavimą,

2.     Paruošti pervežamąsias rąstų pjaustymo stakles darbui,

3.     Rąstus pjaustyti pagal nustatytus parametrus,

4.     Apibūdinti pervežamo atpjovų smulkintuvo veikimą, reguliavimą, transportavimą,

5.     Paruošti pervežamąjį atpjovų smulkintuvą darbui, mulkinti atpjovas pagal nustatytus parametrus pervežamuoju smulkintuvu.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 222,18 EUR

Pameistrystės forma – 275,93 EUR