Mokymo programos pavadinimas, kodas: ORLAIVIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T43104108
Suteikiama kvalifikacija: Orlaivių mechanikas
Programos trukmė: 22,50 sav. / 900 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – parengti specialistus, gebančius atlikti komercinės aviacijos orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti palaikymo techninės priežiūros ir remonto pagalbinius darbus, mažosios aviacijos orlaivių mechaninės dalies ir skraidyklės remonto darbus.

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: Lietuvos ir užsienio civilinės aviacijos kompanijose, karinėse oro pajėgose ir vidaus reikalų sistemoje, oro transporto įmonėse kaip orlaivių nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninės priežiūros ir remonto specialistai, taip pat užtikrinančiose skrydžių saugumą valstybinėse institucijose.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 2.185,18 EUR

Pameistrystės forma – 2.729,68 EUR