Mokymo programos pavadinimas, kodas: SANTECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T32073220
Suteikiama kvalifikacija: Santechnikas
Programos trukmė: 22,50 sav. / 900 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį savarankiškai vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, įrengti pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, įrengti pastato šildymo sistemą, montuoti centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą ir prižiūrėti šildymo sistemą, įrengti pastato gaisro gesinimo mechaninę inžinerinę sistemą.

Asmuo įgijęs, santechniko kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 2216,18 EUR

Pameistrystės forma – 2768,68 EUR