Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Mūro sienų tinkavimas (4101130). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Tinkuoti mūro sienas
Programos trukmė: 4,50 sav. / 180 val.
Programos aprašymas: Baigus šį modulį besimokantysis išmanys:
1) išmanyti mūro sienų tinkavimo technologinius procesus;
2) statybinių medžiagų savybes;
3) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją atliekant mūro sienų tinkavimo darbus;
4) įrankius ir įrenginius reikalingus mūro sienų tinkavimo darbams atlikti.
Baigus šį modulį besimokantysis gebės:
1) saugiai atlikti mūro sienų tinkavimo darbus;
2) atlikti paruošiamuosius mūro sienų tinkavimo darbus;
3) atlikti paprasto tinko paviršiaus tinkavimo darbus;
4) atlikti pagerinto tinko paviršiaus tinkavimo darbus;
5) nustatyti tinko defektus ir juos pašalinti.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 412,10 EUR

Pameistrystės forma – 515,10 EUR