Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Medinių detalių gaminimas rankiniais medienos apdirbimo įrankiais (4101133). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Gaminti medines detales rankiniais medienos apdirbimo įrankiais
Programos trukmė: 2,30 sav. / 90 val.
Programos aprašymas: Baigęs šį modulį besimokantysis išmanys:
1) medinių detalių gamybos rankiniais medienos apdirbimo įrankiais technologinius procesus;
2) medienos rūšį ir nustatyti jos klasę;
3) medienos matavimo ir žymėjimo įrankius.
4) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją gaminant medines detales rankiniais medienos apdirbimo įrankiais.
Baigęs šį modulį besimokantysis gebės:
1) tašyti medieną.
2) pjauti medieną.
3) kalti medieną.
4) apdirbti medienos paviršių.
5) gręžti medieną.
6) jungti medines detales išardomosiomis ir neišardomosiomis jungtimis.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 206,05 EUR

Pameistrystės forma – 257,55 EUR