Mokymo programos pavadinimas, kodas: LOGISTO EKSPEDITORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA -T43041701
Suteikiama kvalifikacija: Logistas ekspeditorius
Programos trukmė: 22,50 sav. / 900 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam logistui ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų planuoti prekių vežimą, įforminti prekių pervežimo dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs logisto ekspeditoriaus kvalifikaciją galės dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybinių, prekybinių įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose.

Logistas ekspeditorius vykdo prekių transportavimą įvairiose didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, didelėse ir vidutinėse krovinių pervežimo įmonėse bei muitinėse, tinkamai įformina krovinių vežimo dokumentus, draudimo sutartis, eksporto ir importo licencijas, tvarko vežamų ir sandėlyje laikomų krovinių apskaitą, prižiūri sandėlyje laikomus krovinius, rūpinasi vežamų krovinių saugumu.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 1.864,68 EUR 

Pameistrystės forma – 2.329,18 EUR