Mokymo programos pavadinimas, kodas: KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS DERINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T43061201
Suteikiama kvalifikacija: Kompiuterinės įrangos derintojas
Programos trukmė: 31,5 sav. / 1260 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis: modulinė kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas.

Būsimo darbo specifika: įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 2837,28 EUR

Pameistrystės forma – 3544,98 EUR