Mokymo programos pavadinimas, kodas: FREZUOTOJO MOKYMO PROGRAMA – 262071501
Suteikiama kvalifikacija: Frezuotojas
Programos trukmė: 20 sav. / 800 val.
Programos aprašymas: Mokymo programos tikslas – parengti rinkai kvalifikuotą frezuotoją, gebantį savarankiškai frezuoti plokščius, stačiakampius vidinius ir išorinius paviršius, išdrožas, fasoninius paviršius, griovelius, spiralinius paviršius, krumpliaračius, sugebėti bendrauti, analizuoti ir kritiškai vertinti savo ir kitų poelgius, gebėti priimti sprendimų atsakomybę, būti kūrybingam. Teorinio mokymo metu bus mokomi techninės braižybos pagrindų, elektrotechnikos pagrindų, supažindinami su gamyboje naudojamomis medžiagomis ir jų savybėmis, technine dokumentacija, matmenų matavimo ir kontrolės būdais, matavimo vienetais, matavimo įrankių sandara, veikimu ir matavimo tikslumu, matavimo paklaidomis, matmenų nuokrypiais bei tolerancijomis ir suleidimais, frezavimo technologija, frezavimo automatizavimu, supažindinami su teisės aktais, darbo kodeksu. Praktinis mokymas vykdomas dviem etapais: mokykloje ir įmonėje. Asmenims, sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas nustatytos formos baigimo pažymėjimas. Minimalus išsilavinimas – pagrindinis.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.650,25 EUR