Mokymo programos pavadinimas, kodas ELEKTRONINIO VERSLO MOKYMO PROGRAMA – 362041705
Suteikiama kvalifikacija: Elektroninio verslo organizatorius
Programos trukmė: 16 sav. / 640 val.
Programos aprašymas: Programos tikslas – parengti elektroninio verslo organizatorių, gebantį dirbti elektroninio verslo įmonių rinkodaros bei projektų kūrimo skyriuose, taip pat įmonių, įstaigų, vykdančių veiklą internete ar planuojančių tai daryti, rinkodaros skyriuose. Mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.032,40 EUR