Mokymo programos pavadinimas, kodas: DAILIDĖS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T32073211
Suteikiama kvalifikacija: Dailidė
Programos trukmė: 22,50 sav. / 900 val.
Programos aprašymas: Programa skirta kvalifikuotam dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.

Asmuo, įgijęs dailidės kvalifikaciją, galės dirbti statybos objekte arba vykdyti individualią veiklą.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 2.204,68 EUR

Pameistrystės forma – 2.754,18 EUR