Mokymo programos pavadinimas, kodas: Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa – T43071605
Suteikiama kvalifikacija: Automobilių mechanikas
Programos trukmė: 40,60 sav. / 1620 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 3.891,58 EUR

Pameistrystės forma – 4.861,78 EUR