Mokymo programos pavadinimas, kodas: Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programa – T43071603
Suteikiama kvalifikacija: Automobilių elektros įrengimų remontininkas
Programos trukmė: 40,60 sav. / 1620 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – parengti kvalifikuotus automobilių elektros įrengimų remontininkus.Sudaryti galimybes įgyti kompetencijas atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką, techninę priežiūrą, remontą, montuoti specialią papildomą elektros įrangą.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 3.891,58 EUR

Pameistrystės forma – 4.861,78 EUR