Mokymo programos pavadinimas, kodas: ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ĮRANGOS MONTUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA- T43071301
Suteikiama kvalifikacija: Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas
Programos trukmė: 22,50 sav. / 900 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti kompetencijas šiems veiklos objektams įgyvendinti: nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančios energijos įrangos montavimas pastatuose ar šalia jų.
Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose įrangos ir objektų priežiūros bei pardavimo bendrovėse.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 2137,68 EUR

Pameistrystės forma – 2670,18 EUR