GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000138839 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimui ir 2 lydinčių asmenų 8 mokinių grupei lydėti Turkijoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (gimnazijos skyriaus) sąrašas:

 

Lydintys asmenys

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Laima Dzedravičienė Turkija
2.        Vilma Vanagienė Turkija

 

Liko rezerve:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Danguolė Mačiulaitienė Turkija

 

Darbo stebėjimas

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Kristina Karosevičienė Turkija

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkė
Rita Jakštienė