UGDYMO PROCESĄ FORMUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. UGDYMO PROCESĄ FORMUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 dalyvių atranka

Projekto dalyviaiugdymo procesą formuojantys darbuotojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Italijoje, IIS OLIVETTI – 2024 m. balandžio 28 d. – gegužės 2 d. – 2 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Ugdymo procesą formuojantys darbuotojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų kovo 18 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą direktoriaus pavaduotojui ugdymui Tomui Pauliui, 101 kab.

Dalyvių atranka vyks 2024 m. kovo 19 d. 14 val. Transporto skyriaus direktoriaus pavaduotojo ugdymui (201) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

Pavaduotojas ugdymui  Tomas Paulius