Virėjų modulinių profesinio mokymo programų, kartu su socialinių įgūdžių programa profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Virėjų modulinių profesinio mokymo programų, kartu su socialinių įgūdžių programa profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų dėmesiui!

VIRĖJŲ MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, KARTU SU SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimui Ispanijos Karalystėje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (virėjų modulinių profesinio mokymo programų, kartu su socialinių  įgūdžių programa profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų) sąrašas:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Giedra Sadauskienė Ispanijos Karalystė
2.        Grytė Bezarienė Ispanijos Karalystė
3.        Jūratė Zubavičienė Ispanijos Karalystė
4.        Aušra Markauskienė Ispanijos Karalystė

 

Liko rezerve:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Daiva Liutkuvienė Ispanijos Karalystė
2.        Asta Grevienė Ispanijos Karalystė
3.        Sandra Gabertienė Ispanijos Karalystė
4.        Skaidrė Kizienė Ispanijos Karalystė

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas
Tomas Vilčinskas