Statybos modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Statybos modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

 

STATYBOS MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimui Prancūzijos Respublikoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (statybos modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Ina Liniova Prancūzijos Respublika
2.        Dovilė Žurauskienė Prancūzijos Respublika
3.        Mantas Krasauskas Prancūzijos Respublika
4.        Mindaugas Strašinskas Prancūzijos Respublika

 

Liko rezerve:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Alina Jakubauskienė Prancūzijos Respublika

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas
Rūtenis Jančius