Staliaus, baldžiaus, kelininko modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Skelbimai
  3. Staliaus, baldžiaus, kelininko modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

 

STALIAUS, BALDŽIAUS, KELININKO MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimui Kroatijos ir Graikijos Respublikose

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (staliaus, baldžiaus, kelininko modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Rūta Markevičienė Kroatijos Respublika
2.        Violeta Ašmontienė Graikijos Respublika
3.        Vidmantas Norkus Graikijos Respublika

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas
Audrius Stankevičius