Kauno technikos profesinio mokymo centre 2018 m. lapkričio 12 d. buvo atliktas Centre sukurtos ir įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pirminis sertifikavimo auditas pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) reikalavimus. 2018 m. lapkričio 16 d. Kauno technikos profesinio mokymo centrui išduotas SERTIFIKATAS, liudijantis, kad Centre sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 

Sertifikavimo sritis: Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis, vidurinis ugdymas, neformalusis švietimas.

Mokykloje įdiegta Kokybės vadybos sistema yra orientuota į kliento (mokinio ir darbdavio) poreikius. Sistemos esmė – gebėjimas nuolat teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias norminių teisės aktų ir suinteresuotų šalių reikalavimus.

SERTIKA_1869_SERT_LT_9001_KAUTECH_su-_logo