Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų dengti šlaitinius ir plokščius stogus įvairiomis medžiagomis, įrengti šlaitinio stogo konstrukcijas, remontuoti stogus.

Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – pagrindinis, vidurinis.

Mokymosi trukmė – baigusiems 10 kl., suteikiant vidurinį išsilavinimą, – 3 metai, baigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems – 1 metai.

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV

Programos apimtis kreditais: 60 kreditų.

Mokymosi metu įgyjamos šios kompetencijos:

 • įrengti stogdengio darbo vietą;
 • montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas;
 • įrengti šlaitinio stogo pagrindą, izoliacinius, apsauginius sluoksnius;
 • dengti šlaitinį stogą;
 • montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus;
 • remontuoti šlaitinio stogo konstrukcijos elementus, dangas ir izoliacinius sluoksnius;
 • dengti plokščią stogą ritininėmis ir mastikinėmis dangomis;
 • įrengti plokščio stogo vėdinimo ir vandens surinkimo elementus;
 • remontuoti plokščio stogo dangą ir izoliacinius sluoksnius.

Papildomai įgyjama viena iš pasirinktų kompetencijų:

 • apdirbti medieną staklėmis;
 • statyti medinius karkasinius pastatus;
 • atlikti stogo skardinimo darbus.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 • skaitmeninio raštingumo;
 • mokymosi ir problemų sprendimo;
 • iniciatyvumo ir verslumo;
 • tvarios plėtros palaikymo;
 • sveikatos tausojimo ir darbo saugos;
 • komandinio darbo; profesinės etikos.

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos:

 • montuoti šlaitinio stogo laikančiąsias konstrukcijas;
 • dengti šlaitinį stogą;montuoti specialios paskirties šlaitinio stogo elementus;
 • dengti plokščią stogą ritininėmis ir mastikinėmis dangomis;
 • įrengti plokščio stogo vėdinimo ir vandens surinkimo detales.

Visų kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu. Baigusiajam suteikiama stogdengio kvalifikacija.

Baigus stogdengio mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.

Stogdengys dirba grupėje. Šis specialistas dažniausiai dirba su įvairiais elektriniais įrankiais ir įrengimais. Stogdengiui tenka dirbti aukštyje, todėl jis privalp turėti aukštalipio ir krovinių kabinėtojo pažymėjimus. Stogdengiui, rengiančiam plokščių stogų prilydomas dangas, būtinas leidimas dirbti su ugnimi. Stogdengys dirba atvirose statybos aikštelėse esant įvairioms oro sąlygoms. Dėl darbų specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Stogdengiui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti aukštyje, gebėjimas dirbti komandoje. Asmenys, įgiję stogdengio kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti statybininkų grupės darbui.