Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – pagrindinis, vidurinis.

Mokymosi trukmė – baigusiems 10 kl., suteikiant vidurinį išsilavinimą, – 3 metai, baigusiems vidurinės mokyklos kursą arba šį kursą išklausiusiems – 1 metai, baigusiems pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems ne daugiau kaip 1 kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje – 1 metai.

Stalius išpjauna lentas, pjausto, frezuoja, gręžia, klijuoja ruošinius, valdo medžio apdirbimo stakles. Išmano medienos rūšis, savybes, furnitūros, medienos džiovinimo ir sandėliavimo taisykles, moka skaityti brėžinius. Apdoroja medieną rankiniais ir elektriniais instrumentais, staklėmis. Išmoksta gaminti europinio standarto duris, langus, baldus ir kitus sudėtingus gaminius. Susipažįsta su šiuolaikinėmis medžio apdirbimo technologijomis ir įgyja savarankiško darbo įgūdžius. 

Mokymo programa skirta rengti stalius, gebančius apdirbti medieną rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti ir montuoti medienos gaminius, statyti medinius pastatus, remontuoti medinius gaminius ir pastatus.

Būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžio apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo įrengimų konstrukcijos, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, žaliavų savybių ir naudojimo, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, produkcijos iš medžio ir nesudėtingų baldų gamybos bei remonto, gaminių apdailos, darbų kokybės įvertinimo, darbų saugos ir sveikatos, ekonomikos ir verslo pagrindų, ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžio apdirbimo, baldų gaminimo ir kt. gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama staliaus kvalifikacija.

Baigus staliaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.

Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliais medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos-remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt.